Ruilen en retourneren

Wettelijk heeft de koper recht op 14 dagen bedenktermijn, waarbinnen de koper schriftelijk aan Candy Factory kan mededelen dat hij van de aankoop wilt afzien. De koper draagt de transportkosten voor het retouren van de aankoop en het aankoopbedrag zal worden teruggestort. In praktijk zal Candy Factory dit recht enkel kunnen toepassen op non-food arikelen (21% BTW), en dit vanuit hygiënisch oogpunt. Hieronder vallen alle food artikelen (6% BTW).

De koper dient de geleverde goederen bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de goederen incompleet of beschadigd zijn, dient de koper dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan Candy Factory en zullen de goederen vervangen of terugbetaald worden indien de klacht gegrond is.